* بررسی کلی

* احراز صلاحیت

* مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید

* طریقه درخواست

* درخواست تمدید

* تغییر دادن روادیدهای دیگر به این نوع روادید

————————————————————————————————————————————————————————————–

ارائه درخواست

لطفاً برای درخواست این نوع روادید ابتدا فرم ارزیابی مرتبط را تکمیل کنید.

پاسخ‌های شما از طرف همکاران ما بررسی می‌شوند و اگر واجد شرایط دریافت این نوع روادید باشید، مراحل بعدی این فرایند از طریق ایمیل یا تلفن به شما اطلاع‌رسانی خواهد شد.

قبلی   ←

مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید

 

بعدی   →