(Apply on the basis of your private life)

براساس زندگی شخصی خود درخواست روادید کنید

تنها درصورتی‌ که درحال‌حاضر در بریتانیا زندگی می‌کنید می‌توانید براساس شرایط زندگی شخصی خود درخواست روادید کنید.

باید بتوانید شرایط زیر را ثابت کنید:

  • زیر 18 سال هستید و 7 سال مداوم در بریتانیا زندگی کرده‌اید و انتظار ترک بریتانیا از شما نامعقول خواهد بود.
  • بین 18 تا 24 سال سن دارید و بیشتر از نیمی از عمر خود را به‌طور پیوسته در بریتانیا زندگی کرده‌ا‌ید.
  • بالای 18 سال هستید و بیش از 20 سال است که در بریتانیا زندگی می‌کنید و برای زندگی در کشوری دیگر دچار مشکلاتی خواهید بود؛برای مثال، شما به زبان رایج آن کشور صحبت نمی‌کنید و نمی‌توانید آن زبان را یاد بگیرید.
  • بالای 25 سال هستید و 20 سال مداوم در بریتانیا زندگی کرده‌اید.

اعضای خانوادۀ شما می‌توانند همراه شما درخواست دهند. پروندۀ شما جداگانه بررسی خواهد شد.

طریقۀ درخواست

لطفاً برای درخواست این نوع روادید ابتدا فرم ارزیابی مرتبطه را تکمیل کنید.

پاسخ‌های شما از طرف همکاران ما بررسی می‌شوند و اگر واجد شرایط دریافت این نوع روادید باشید، مراحل بعدی این فرایند از طریق ایمیل یا تلفن به شما اطلاع‌رسانی خواهد شد.