* بررسی کلی

* شرایط لازم

* اسنادی که باید ارائه دهید

* طریقه درخواست

————————————————————————————————————————————————————————————–

شرایط لازم

باید اثبات کنید که:

 • حداقل 18 سال دارید.
 • قصد ندارید که بیش از 1 ماه در بریتانیا بمانید.
 • در انتهای سفرتان بریتانیا را ترک خواهید کرد.
 • پول کافی دارید تا بدون استفاده از کمک‌هزینه‌های عمومی بتوانید از پس هزینه‌های عمومی و اقامت خود برآیید.
 • می‌توانید پول سفر بازگشت یا سفر بعدی خود را بدهید.
 • قصد ندارید از این روادید برای رفتن به کشور دیگری غیر از بریتانیا، ایرلند، جزیرۀ من یا جزایر مانش استفاده کنید.

  قبلی   ←

  بررسی کلی

  بعدی   →