* بررسی کلی

* احراز صلاحیت

* مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید

* طریقه درخواست

* درخواست تمدید 

* تغییر دادن روادیدهای دیگر به این نوع روادید

————————————————————————————————————————————————————————————–

واجدان شرایط

شما باید:

  • پیشنهادی بی‌قید و شرط از برگزار کنندۀ دورۀ آموزشی و یک «حامی مجاز برای روادید ردیف ۴» داشته باشید.
  • پول کافی داشته باشید تا بتوانید مخارج خود و هزینۀ دورۀ آموزشی را بپردازید (این مبلغ بسته به شرایطتان متغیر است).

دوره ی آموزشی شما

می‌توانید یکی از دوره‌های آموزشی مرتبط با موارد زیر را انتخاب کنید:

  • «برنامۀ درسی ملی»
  • «چارچوب شایستگی‌های قانونی (RQF)»
  • «استانداردهای بازرسی آموزشی مدارس خصوصی (http://www.isi.net)»

همچنین می‌توانید یک دورۀ آموزشی را بگذرانید که نهادهای زیر آن‌ ها را در همان سطح تحصیلی پذیرفته باشند:

  • «ادارۀ استانداردهای آموزشی (Ofsted)»
  • «ادارۀ بازرسی آموزشی (HM) در اسکاتلند»
  • «استین (در ولز)»
  • «ادارۀ بازرسی آموزش و پرورش (در ایرلند شمالی)»
  • «ادارۀ بازرسی مدارس خصوصی»

می‌توانید یک دورۀ آموزشی کوتاه ‌مدت را به‌ منزلۀ آماده‌ سازی برای دورۀ آموزشی اصلی بگذرانید.

تائیدیه پذیرش برای تحصیل (CAS)

زمانی که مؤسسۀ آموزشی شما را در دوره‌ای ثبت‌نام کرد، یک شماره ارجاع به‌ اسم «تأییدیۀ پذیرش برای تحصیل (CAS)» به شما می‌دهد که باید آن را در فرم درخواست خود ثبت کنید.

تأییدیۀ پذیرش هم دروس پیش‌ نیاز و هم دروس اصلی دورۀ آموزشی را شامل می‌شود.

حداکثر تا 6 ماه پس از دریافت تأییدیۀ پذیرش باید برای دریافت روادید اقدام کنید.