* بررسی کلی

* واجد شرایط بودن

* دانش زبان انگلیسی

* اسنادی که باید ارائه دهید

* طریقه درخواست

* درخواست تمدید

* تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید

* اعضای خانواده

* گرفتن کار دوم

————————————————————————————————————————————————————————————–

شرایط لازم

باید شرایط زیر را داشته باشید:

  • دارای گواهی حمایت معتبر برای شغلتان باشید.
  • دانش زبان انگلیسی خودتان را اثبات کنید.
  • دارای پس‌انداز شخصی باشید تا زمانی که وارد بریتانیا شدید بتوانید از پس هزینه‌هایتان برآیید.
  • نشان دهید که قادر به مسافرت هستید و سوابق سفرتان را در 5 سال اخیر ارائه دهید.
  • اگر تبعۀ «کشورهای مشخص‌شده» هستید، باید جواب آزمایش سل را همراه داشته باشید.

اگر از روادید ردیف 4 در حال تغییر به این نوع روادید هستید، باید واجد شرایط باشید.

گواهی حمایت

گواهی حمایت شامل اطلاعات شخصی شما و نیز اطلاعات مربوط به شغلی است که به شما پیشنهاد شده است. این گواهی نوعی سند الکترونیک است، نه یک سند کاغذی. حامی شما یک شمارۀ ارجاع گواهی حمایت می‌دهد که باید آن را در فرم درخواست روادید خود درج کنید.

از شمارۀ ارجاع گواهی حمایت فقط یک بار می‌توانید استفاده کنید. گواهی حمایت تا 3 ماه بعد از زمان صدور اعتبار دارد.

 پس انداز شخصی

از 90 روز پیش از تاریخی که درخواست می‌دهید، باید 945 پوند در حساب بانکی خود داشته باشید.

در شرایط زیر به این مبلغ نیازی ندارید:

  • اگر یک «حامی کاملاً تأییدشده (درجۀ A)» دارید که در صورت نیاز می‌تواند حداقل 945 پوند برای پوشش هزینه‌های یک ماه به شما بپردازد (البته حامی شما باید این امر را در گواهی حمایت شما تأیید کند).
  • روادید ردیف ۲ داشته باشید و از داخل بریتانیا درخواست داده‌ باشید.