* بررسی کلی

* واجد شرایط بودن

* دانش زبان انگلیسی

* اسنادی که باید ارائه دهید

* طریقه درخواست

* درخواست تمدید

* تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید

* اعضای خانواده

* گرفتن کار دوم

————————————————————————————————————————————————————————————–

دانش زبان انگلیسی

در هنگام درخواست روادید ممکن است نیاز باشد دانش زبان انگلیسی خود را اثبات کنید.

به‌روش‌های زیر می‌توانید دانش زبان انگلیسی خود را اثبات کنید:

  • قبولی در یکی از «آزمون‌های معتبر زبان انگلیسی» با حداقل سطح A1 در صحبت‌کردن و گوش‌دادن بر اساس چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها (CEFR).
  • داشتن مدرک دانشگاهی در رشته‌ای که به‌ زبان انگلیسی تدریس شده باشد و توسط مرکز «NARIC بریتانیا» معادل مدرک کارشناسی، کارشناسی‌ارشد یا دکتری شناخته شود.

ممکن است بتوانید شرایط لازم برای زبان انگلیسی را از طریق روش‌های دیگر اثبات کنید.