* بررسی کلی

* شرایط لازم

* اسنادی که باید ارائه دهید

* طریقه درخواست

* درخواست تمدید

* تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید

* اعضای خانواده

————————————————————————————————————————————————————————————–

اعضای خانواده

اگر وابستگانتان اهل جایی غیر از سوئیس و کشورهای عضو «اتحادیۀ اقتصادی اروپا (EEA)» هستند، شما و وابستگانتان باید درخواست پیوستن یا ادامۀ حضورشان در کنار شما را بدهید.

وابستگان شامل افراد زیر هستند:

  • شریک زندگی شما.
  • فرزند زیر 18 سال شما.
  • فرزند 18 سال یا بیشتر، اگر هم‌اینک به‌عنوان وابستۀ شما در بریتانیا هستند.

باید درخواست پیوستن وابستگان را هم‌زمان با درخواست خود ارائه دهید. قبل از ارائۀ درخواست، «راهنمای درخواست برای وابستگان» را بخوانید.

پس انداز (حساب بانکی)

باید نشان دهید که وابستگانتان زمانی که در بریتانیا هستند، پشتیبانی مالی می‌شوند.

هریک از وابستگانتان، خواه جداگانه درخواست دهند و خواه همراه با شما، باید مبلغ 630 پوند داشته باشند. این مبلغ جدای از 945 پوندی است که شما برای حمایت از خودتان باید داشته باشید.

شما باید «ثابت کنید» که این پول را دارید، و این مبلغ برای مدت 90 روز قبل از ارائۀ درخواست روادید شما یا وابستگانتان در حساب بانکی شما یا آن‌ها بوده است.

مثال 

اگر می‌خواهید همسرتان و یکی از فرزندانتان را با خودتان به بریتانیا بیاورید، باید 2،205 پوند داشته باشید (945 پوند برای حمایت از خودتان + 630 پوند برای همسرتان + 630 پوند برای فرزندتان).

وابستگانی که از خارج از بریتانیا درخواست می کنند

آن‌ها برای دریافت این نوع روادید باید به‌صورت «آنلاین» اقدام کنند.

به‌ عنوان بخشی از فرایند تقاضای روادید، باید اثر انگشت و تصویرشان در یکی از «مراکز تقاضای روادید» گرفته شود تا بتوانند مجوز اقامت بیومتریک دریافت کنند.

ظرف مدت 10 روز از زمانی که گفته بودند به بریتانیا می‌رسند، باید برای دریافت «مجوز اقامت بیومتریک» خود مراجعه کنند.

بسته به اینکه از کدام کشور اقدام کرده باشند، ممکن است بتوانند روادید خود را سریع‌تر دریافت کنند. این موضوع را از مرکز تقاضای روادید جویا شوید.

وابستگانی که از داخل بریتانیا درخواست می کنند

می‌توانید وابستگان خود را به درخواست آنلاینتان برای «تمدید» یا «تغییر روادید» اضافه کنید، البته اگر آن‌ها مایل باشند هم‌ زمان با شما این درخواست را ارائه دهند.

اگر وابستگانتان می‌خواهند در زمان دیگری روادید خود را تمدید کنند یا تغییر دهند، باید به‌صورت زیر اقدام کنند:

  • به‌ عنوان شریک زندگی و به‌صورت «آنلاین» درخواست دهند.
  • به‌ عنوان فرزند و به‌صورت «آنلاین» درخواست دهند.

اگر اعضای خانوادۀ شما با «روادید گردشگری» وارد بریتانیا شده باشند، نمی‌توانند تحت عنوان وابستگان شما درخواست بدهند.

ارائه اطلاعات بیومتریک و اسناد مرتبط

وقتی درخواست را ارائه کردند، از آن‌ها درخواست می‌شود تا در محل «دفتر خدمات درخواست تابعیت و روادید بریتانیا (UKVCAS)» حاضر شوند تا اطلاعات بیومتریک (اثر انگشت و عکس) از آن‌ها گرفته شود.

همچنین از آن‌ها خواسته می‌شود که اسناد موردنیاز را ارائه دهند. برای این کار می‌توانند:

  • آن‌ها را به‌صورت «آنلاین» بارگذاری کنند.
  • آن‌ها را در محل UKVCAS اسکن کنند.

تا زمانی که نتیجۀ درخواست اعلام نشده، نباید از بریتانیا، ایرلند، جزایر مانش یا جزیرۀ من خارج شوند. اگر خارج شوند، درخواست کنار گذاشته می‌شود.

کودکان متولد شده حین اقامت در بریتانیا

اگر حین اقامت در بریتانیا بچه‌دار شدید، می‌توانید برای مجوز اقامت آن‌ها درخواست دهید.

اگر می‌خواهید با فرزندانتان به داخل و خارج از بریتانیا سفر کنید، باید درخواست روادید کنید.

هنگام ارائۀ این درخواست باید گواهی کامل تولد در بریتانیا را ارائه دهید که نام هر دو والد را نشان می‌دهد.

باید درخواست روادید کودک متولد شده در بریتانیا را به‌ صورت «آنلاین» ارائه دهید.

قبلی   ←

تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید