* بررسی کلی

* احراز صلاحیت

* مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید

* اگر کمتر از 18 سال دارید

* طریقه درخواست

* تمدید ویزا

————————————————————————————————————————————————————————————–

اگر کمتر از 18 سال سن دارید

اگر سن شما کمتر از 18 سال است و شرایط زیر را دارید، می‌توانید برای دریافت روادید گردشگری استاندارد اقدام کنید:

 • مقدمات سفر و اقامتتان در بریتانیا را فراهم کرده‌اید.
 • از والدین یا سرپرست خود برای سفر به بریتانیا رضایت‌نامه دارید.
 • توان پرداخت هزینۀ سفر بازگشت یا سفر بعدی خود را دارید.
 • پس‌انداز کافی دارید تا بدون استفاده از کمک‌هزینه‌های عمومی یا کارکردن بتوانید از پس هزینه‌هایتان برآیید، یا خانواده و دوستانی دارید که شما را حمایت مالی می‌کنند.

سفر انفرادی

بدون همراهی یک بزرگ‌سال (کسی که بیش از 18 سال دارد) می‌توانید به بریتانیا سفر کنید.

والدین یا سرپرست شما باید موارد زیر را ارائه دهند:

 • رضایت کتبی برای سفر شما به بریتانیا.
 • اطلاعات کامل تماس.

آن‌ها همچنین باید نشان دهند که در طول اقامتتان در بریتانیا مکان مناسبی برای زندگی خواهید داشت، از جمله:

 • نام و تاریخ تولد فردی که با او زندگی خواهید کرد.
 • نشانی محل اقامت شما.
 • نسبت شما با فردی که از شما مراقبت خواهد کرد.
 • رضایت‌نامۀ کتبی آن‌ها که نشان دهد در طول اقامت شما در بریتانیا می‌توانند از شما مراقبت کنند.

مسافرت با یک بزرگ‌سال

 • هنگامیکه با یک بزرگ‌سال (کسی که بیش از 18 سال دارد) به بریتانیا سفر می‌کنید، باید آن فرد را در درخواست روادید خود به‌طور کامل معرفی کنید.
 • اگر فردی که با او سفر می‌کنید پدر یا مادرتان نیست، باید اطلاعات کامل این فرد را در درخواست خود ثبت کنید.
 • نام این افراد در روادید شما ثبت می‌شود و اگر شما بدون همراهی آن‌ها به بریتانیا برسید، اجازۀ ورود به خاک بریتانیا را نخواهید داشت.
 • شما می‌توانید حداکثر 2 بزرگ‌سال را در درخواست روادید خود معرفی کنید، و باید حداقل یکی از آن‌ها همراه شما باشد تا روادیدتان معتبر باشد.
 • هرکدام از بزرگ‌سالان همراه شما می‌توانند هم‌زمان برای روادید اقدام کنند، اما هریک از شما باید درخواست‌های جداگانه‌ای را ارائه کنید.