(Apply as a child)

درخواست روادید به عنوان فرزند

اگر حداقل یکی از والدین شما دارای اقامت دائم بریتانیا باشد، ممکن است شما هم واجد شرایط دریافت اقامت دائم باشید.

اگر والدینتان اقامت دائم دارند، شما هم می‌توانید برای «طرح اقامت اتحادیۀ اروپا» یا دریافت «مجوز خانوادگی» درخواست دهید.

متولد بریتانیا هستید

اگر در بریتانیا متولد شده‌اید، مجوز اقامت یکسان با والدین خود دریافت می‌کنید.

اگر زیر 18 سال دارید

می‌توانید:

 • به‌عنوان عضو خانواده به درخواست روادید بعدی والدین خود اضافه شوید.
 • به‌طور جداگانه اقدام کنید.

برای درخواست روادید جداگانه باید بدانید والدینتان با چه نوع مجوزی در بریتانیا اقامت دارند («اقامت نامحدود»).

اگر بیش از 18 سال دارید

والدینتان فقط در شرایط زیر می‌توانند شما را به‌عنوان عضو خانواده به درخواست خود اضافه کنند:

 • وقتی کمتر از 18 سال داشتید، مجوز ورود یا اقامت در بریتانیا بر اساس مجوز خانوادگی را دریافت کرده‌اید.
 • جداگانه زندگی نمی‌کنید.
 • از داخل بریتانیا درخواست می‌دهید.

اگر خانه را ترک کرده‌اید، ازدواج کرده‌اید و فرزند دارید، بدین معناست که جداگانه زندگی می‌کنید.

متولد کشور دیگری هستید

امکان درخواست روادید به سن و نحوۀ درخواست روادید والدین شما بستگی دارد.

اگر زیر 18 سال هستید

باید:

 • مجرد باشید و زندگی مستقل از والدین نداشته باشید.
 • بدون استفاده از کمک‌ هزینه‌های عمومی از لحاظ مالی تأمین باشید.

یکی از والدین شما نیز باید در حال درخواست روادید باشد یا برای درخواست یا تمدید مجوز اقامت خود تحت یکی از عناوین زیر اقدام کرده باشد:

 • شریک زندگی و دیگر شریک زندگی که برای پیوستن به او اقدام کرده‌اند نیز والد شما باشد.
 • والدین حضانت مطلق شما را به عهده داشته باشند.

اگر فاقد این شرایط هستید، ممکن است هنوز بتوانید درخواست دهید اگر:

 دلایل موجهی برای ورود یا ادامۀ حضور شما وجود داشته باشد و برای مراقبت از شما برنامه‌ریزی شده باشد.

اگر بالای 18 سال هستید

والدینتان می‌توانند شما را به‌عنوان عضو خانواده به درخواست روادید خود اضافه کنند، یا خودتان می‌توانید درخواست دهید. تنها در شرایط زیر می‌توانید برای دریافت روادید اقدام کنید:

 • وقتی کمتراز 18 سال داشتید از طریق روادید خانوادگی، مجوز اقامت در بریتانیا («اقامت نامحدود») را دریافت کرده‌اید.
 • جداگانه زندگی نمی‌کنید.

اگر خانه را ترک کرده‌اید، ازدواج کرده‌اید و فرزند دارید، بدین معناست که جداگانه زندگی می‌کنید.

اگر والدینتان نمی‌توانند شما را به فرم درخواست روادید خود اضافه کنند و شما در بریتانیا هستید، ممکن است واجد شرایط درخواست «زندگی شخصی در بریتانیا (مسیر 10ساله)» باشید.

طریقۀ درخواست

لطفاً برای درخواست این نوع روادید ابتدا فرم ارزیابی مرتبطه را تکمیل کنید.

پاسخ‌های شما از طرف همکاران ما بررسی می‌شوند و اگر واجد شرایط دریافت این نوع روادید باشید، مراحل بعدی این فرایند از طریق ایمیل یا تلفن به شما اطلاع‌رسانی خواهد شد.