* بررسی کلی

* احراز شرایط

* اسنادی که باید ارائه کنید

* طریقه درخواست

* درخواست تمدید

* تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید

* اعضای خانواده

————————————————————————————————————————————————————————————–

شرایط لازم

برای درخواست روادید ردیف 1 (سرمایه‌گذار) باید حداقل 2 میلیون پوند منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشید.

همچنین باید شرایط زیر را داشته باشید:

  • برای درخواست این روادید 18 سال یا بیشتر داشته باشید.
  • بتوانید ثابت کنید که این پول به خودتان یا همسرتان تعلق دارد.
  • در یکی از بانک‌های بریتانیایی حساب افتتاح کرده باشید.

بودجۀ شما باید:

  • نزد یک یا چند مؤسسۀ مالی قانونی قرار داشته باشد.
  • برای هزینه‌کردن در بریتانیا آزاد («قابل‌استفاده») باشد.

هنگام درخواستِ روادید پولتان می‌تواند در بریتانیا یا خارج از آن باشد.

دانشجویان دارای حامی

اگر در حال‌ حاضر، تحت روادید ردیف 4 (عمومی) در بریتانیا هستید، می‌توانید برای روادید ردیف 1 (سرمایه‌گذار) اقدام کنید.

اگر هزینه‌های تحصیلی و هزینه‌های زندگی شما توسط یکی از موارد زیر تأمین می‌شود، باید از حامی خود برای ورود مجدد یا اقامت در بریتانیا موافقت‌نامۀ بی‌قید و شرط کتبی داشته باشید:

  • دولت یکی از کشورها.
  • یکی از سازمان‌های بین‌المللی ارائه‌دهندۀ کمک‌هزینه‌های تحصیلی.