* بررسی کلی

* شرایط لازم

* اسنادی که باید ارائه دهید

* طریقه درخواست

* درخواست تمدید

* تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید

* اعضای خانواده

————————————————————————————————————————————————————————————–

شرایط لازم

بسته به اینکه هنرمند یا ورزش‌کار باشید، شرایط لازم برای روادید ردیف 5 متفاوت خواهد بود.

ورزشکاران

برای اینکه واجد دریافت این نوع روادید باشید، باید شایستگی‌هایتان را در رشتۀ ورزشی خود در سطح بریتانیا نشان داده باشید.

همچنین به تمام موارد زیر نیاز دارید:

  • شمارۀ ارجاع گواهی حمایت.
  • 945 پوند پس‌انداز داشته باشید. این مبلغ ثابت می‌کند که می‌توانید از خودتان حمایت کنید و باید 90 روز قبل از درخواست روادید در حساب بانکی خود داشته باشید.

اگر یک «حامی کاملاً تأیید شده (درجۀ A)» داشته باشید که در گواهی حمایت شما تأیید کند که هزینه‌های شما را می‌پردازد و اینکه در طی اقامتتان ادعای مزایایی نخواهید کرد، نیازی نیست 945 پوند در حسابتان داشته باشید.

هنرمندان

برای اینکه واجد دریافت این نوع روادید باشید، باید شرایط زیر را داشته باشید:

  • نقش بسزایی در بازار کار بریتانیا داشته باشید؛ برای مثال، از نظر بین‌المللی شناخته‌شده باشید یا دیگران برای ادامۀ کارشان نیازمند همکاری شما باشند.
  • شمارۀ ارجاع گواهی حمایت.
  • حداقل حقوق و دستمزد را که توسط Equity، PACT یا BECTU تعیین می‌شود، دریافت کنید (به‌جز مدل‌ها، موسیقی‌دان‌ها و کارکنان سیرک).
  • 945 پوند پس‌انداز داشته باشید. این مبلغ ثابت می‌کند که می‌توانید از خودتان حمایت کنید و برای 90 روز قبل از درخواست روادید باید این مبلغ را در حساب بانکی خود داشته باشید.

اگر یک «حامی کاملاً تأییدشده (درجۀ A)» داشته باشید که در گواهی حمایت شما تأیید کند که هزینه‌های شما را می‌پردازد و اینکه در طی اقامتتان ادعای مزایایی نخواهید کرد، نیازی نیست 945 پوند در حسابتان داشته باشید.

گواهی حمایت

قبل از اینکه بتوانید در بریتانیا درخواست کار کنید، به یک حامی معتبر نیاز دارید تا به شما گواهی حمایت بدهد.

گواهی حمایت شامل اطلاعات شخصی شما و نیز اطلاعات مربوط به شغلی است که به شما پیشنهاد شده است. این گواهی نوعی سند الکترونیک است، نه یک سند کاغذی. حامی شما یک شمارۀ ارجاع گواهی حمایت می‌دهد که باید آن را در فرم درخواست روادید خود درج کنید.

حامی همچنین باید اطلاعات دیگری به شما بدهد که برای درخواست روادید به شما کمک می‌کند، مثلاً اینکه چقدر به شما پرداخت خواهد شد.

گواهی حمایت تا 3 ماه بعد از زمان صدور اعتبار دارد.

تغییر حامی

اگر می‌خواهید حامی خود در همان سازمان را تغییر دهید یا اینکه به سازمانی دیگر منتقل شوید، دوباره باید درخواست روادید کنید و شرایط لازم را نیز دارا باشید.

تغییر حامی مدت‌زمانی را که می‌توانید در بریتانیا بمانید، تغییر نمی‌دهد و فقط می‌توانید حداکثر زمان مجاز برای این نوع روادید را در بریتانیا بمانید.

ورود و خروج مکرر از بریتانیا

اگر شغل شما به‌گونه‌ای است که نیاز به رفت‌وبرگشت متعدد به بریتانیا را دارید، باید از حامی خود تقاضای گواهی حمایت ورود چندگانه کنید.

شغل های متعدد برای هنرمندان

حامی شما می‌تواند به شما یک گواهی دهد که تمام مدت اقامت شما را پوشش خواهد داد، حتی اگر شما مشغول انجام بیش از یک کار باشید. اگر برای بیش از یک حامی کار می‌کنید، می‌توانید از هر حامی یک گواهی دریافت کنید. بین هر شغل نمی‌تواند فاصله‌ای بیش از 14 روز وجود داشته باشد.

قبلی   ←

بررسی کلی

بعدی   →