* بررسی کلی

* احراز صلاحیت

* مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید

* اگر کمتر از 18 سال دارید

* طریقه درخواست

* تمدید ویزا

————————————————————————————————————————————————————————————–

شرایط لازم

برای دریافت روادید استاندارد گردشگری باید نشان دهید که:

 • در پایان بازدیدتان بریتانیا را ترک خواهید کرد.
 • در مدت‌زمان سفر می‌توانید از خودتان و بستگانتان حمایت کنید.
 • می‌توانید هزینه‌های سفر بازگشت یا سفر بعدی و نیز دیگر هزینه‌های مرتبط با حضورتان را بپردازید.
 • مطابق «قوانین گردشگری» مجوز انجام کسب‌وکار یا دیگر فعالیت‌های مرتبط را در بریتانیا دارید.

اگر تقاضای روادید استاندارد گردشگری بلندمدت دارید

باید ثابت کنید که:

 • فقط برای بازدید گردشگری نیاز دارید به بریتانیا بیایید؛ برای مثال، برای تعطیلات، دیدن خانواده یا حضور در یک جلسه.
 • شما قصد دارید بریتانیا را در پایان هر بازدید ترک کنید.

اگر این شرایط را برآورده نکنید،ممکن است روادید کوتاه‌مدت‌تری دریافت کنید. اگر روادید کوتاه‌تری دریافت کنید یا درخواستتان رد شود، هزینه‌ای به شما مسترد نخواهد شد.

اگر سوابق مسافرتی شما نشان دهد که به‌دفعات برای مدت‌های طولانی در بریتانیا مانده‌اید، ممکن است روادیدتان لغو شود و دچار ممنوعیتی بلندمدت شوید.

اگر به‌عنوان فردی دانشگاهی درخواست روادید داده‌‌اید

اگر به‌عنوان فردی دانشگاهی برای روادید اقدام کرده‌اید، می‌توانید یک سال در بریتانیا بمانید. شما باید اثبات کنید که در زمینۀ کاری خود کاملاً متخصص هستید، از طرف دانشگاه خود فرصت مطالعاتی گرفته‌اید و به‌دلایل زیر به بریتانیا آمده‌اید:

 • مشارکت در برنامۀ تبادل رسمی با یک دانشگاه بریتانیا.
 • برای پژوهش.

برای شرکت در تحقیق، تدریس یا فعالیت بالینی شخصی دیگر،مادامی که این امر شامل اشغال یک سِمت دائمی آموزشی نباشد.

اگر برای درمان شخصی تقاضای روادید دارید

شما باید ثابت کنید که:

 • در وضعیتی هستید که به مشاوره یا درمان شخصی در بریتانیا نیاز دارید.
 • هزینۀ امور مشاوره یا درمان را پرداخت کرده‌اید.
 • پس‌انداز کافی برای پرداخت هزینه‌های درمانی خود را دارید و بدون استفاده از کمک‌ هزینه‌های عمومی توانایی پرداخت هزینه‌های خودتان و هزینۀ بازگشت یا سفر بعدی را دارید.
 • پس از اتمام درمانتان یا زمانی که روادیدتان پایان می‌یابد، بریتانیا را ترک خواهید کرد.
 • اگر از یک بیماری عفونی مانند جزام رنج می‌برید، سلامتی جامعه را تهدید نمی‌کنید.

اگر برای اهدای عضو درخواست روادید می‌کنید

شما فقط برای اهدای عضو به افراد زیر می‌توانید از بریتانیا بازدید کنید:

 • عضوی از خانواده که به‌طور ژنتیکی با هم مرتبط هستید (مثلاً خواهر، برادر یا والدینتان).
 • کسی که رابطۀ شخصی نزدیکی با او دارید (مثلاً همسر یا دوستتان).

شما باید ثابت کنید که شخصی که به او عضو اهدا می‌کنید، قانوناً مجاز به بودن در بریتانیاست.

باید ثابت کنید که فردی که عضوتان را به او اهدا می‌کنید قانوناً مجوز حضور در بریتانیا را دارد.