* بررسی کلی

* احراز صلاحیت

* مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید

* طریقه درخواست

* تمدید ویزا

————————————————————————————————————————————————————————————–

احراز صلاحیت

برای دریافت روادید والدین برای کودکانِ در حال تحصیل باید این شرایط را داشته باشید:

 • توان مالی کافی برای حمایت از خود و سایر وابستگان را ضمن اقامت در بریتانیا داشته باشید.
 • خانۀ دیگری خارج از بریتانیا داشته باشید.
 • برای ترک بریتانیا بعد از پایان تاریخ روادید خود برنامه داشته باشید.
 • قادر به پرداخت هزینۀ بازگشت یا سفرهای بعدی باشید.

فرزند شما باید این شرایط را داشته باشد:

 • فرزند شما نیز باید این شرایط را داشته باشد:

  • سنش زیر 12 سال باشد.
  • در حال تحصیل یا در شرف تحصیل در یکی از مدارس روزانۀ خصوصی در بریتانیا باشد.
  • روادید کودکانِ در حال تحصیل را داشته باشد یا تحت قانون «دانش‌آموزان بریتانیایی مطابق قانون مهاجرت تصویب‌ شده قبل از 31 مارس 2009» باشد.