(Tier1 _ Exceptional Talent Visa)

* بررسی کلی

* احراز شرایط

* اسنادی که باید ارائه دهید

* طریقه درخواست

* ویزای خود را تمدید کنید

* تغییر به این ویزا

* اعضای خانواده

————————————————————————————————————————————————————————————–

ویزای استعداد درخشان ردیف 1 (Tier 1)

شرایط عمومی

اگر زمینۀ کاری شما پذیرفته‌شده است و برای عناوین زیر دارای تأییدیه هستید، می‌توانید برای روادید ردیف 1 (استعداد درخشان) اقدام کنید:

 • رهبر شناخته‌شده (استعداد درخشان).
 • رهبر نوظهور (استعداد خوش‌آتیه).

«زمینه‌های کاری پذیرفته‌شده» را بررسی کنید.

همچنین باید از جایی غیر از سوئیس و کشورهای عضو «اتحادیۀ اقتصادی اروپا (EEA)» باشید.

از 6 آوریل تا 5 آوریل سال بعد 2،000 جای خالی برای پذیرش تحت این نوع روادید وجود دارد.

فرآیند در خواست روادید

فرایندی دومرحله‌ای برای دریافت این نوع روادید وجود دارد.

 • ابتدا باید برای دریافت «تأییدیه» به‌ عنوان رهبر یا رهبر نوظهور در زمینۀ کاری خاص خود در وزارت کشور بریتانیا اقدام کنید.
 • بعد از دریافت تأییدیه می‌توانید برای این نوع روادید اقدام کنید.

اکثر افراد ابتدا برای دریافت تأییدیه اقدام می‌کنند، اما می‌توانید هر دو درخواست را هم‌ زمان بدهید. هرچند، اگر درخواستتان برای دریافت تأییدیه رد شود، درخواست دریافت روادید نیز رد خواهد شد و هزینه‌ای که بابت این درخواست‌ها داده‌اید مسترد نخواهد شد.

مدت زمان معمول برای دریافت روادید:

بعد از دریافت تأییدیه، حداکثر 3 ماه قبل از تاریخ سفر می‌توانید برای این نوع روادید اقدام کنید.

مثال:

اگر قصد دارید 15 ژوئن (25 خرداد) سفر کنید، می‌توانید 16 مارس (25 اسفند) درخواست روادید کنید.

اگر از خارج از بریتانیا اقدام کنید، نتیجۀ درخواست را ظرف 3 هفته دریافت می‌کنید.

هزینه‌ها

برای دو مرحلۀ این فرایند باید هزینه‌هایی مجزا بپردازید:

 • مرحلۀ 1: تأییدیه.
 • مرحلۀ 2: درخواست روادید.

مرحلۀ 1: تأییدیه

تمام درخواست‌دهندگان اصلی برای دریافت تأییدیه برای اولین بار یا درخواست تغییر نوع روادید باید 456 پوند بپردازند.

اگر نامۀ تأییدیه دریافت کنید، به‌معنای دریافت روادید نخواهد بود. اگر درخواستتان برای دریافت روادید پذیرفته نشود، هزینه‌ای که بابت دریافت تأییدیه پرداخته‌اید مسترد نخواهد شد.

مرحلۀ 2: درخواست روادید

بسته به شرایط شما، میزان مبلغ پرداختی برای درخواست روادید ردیف 1 (استعداد درخشان) فرق می‌کند.

 • خودتان: برای درخواست تأییدیه 456 پوند؛ برای درخواست روادید 152 پوند.
 • وابستگان: برای درخواست روادید 608 پوند.

با این نوع روادید چه مدت می توانید در بریتانیا بمانید

حداکثر زمانی که می‌توانید در بریتانیا بمانید:

 • اگر خارج از بریتانیا برای روادید اقدام کنید، 5 سال و 4 ماه.
 • اگر در بریتانیا درخواست روادید کنید، 5 سال.

می‌توانید برای مدت‌زمان انتخابی خود (تا حداکثر 5 سال) درخواست روادید کنید.

می‌توانید برای تمدید این نوع روادید به‌ مدت 5 سال دیگر نیز اقدام کنید.

با شرایط زیر می‌توانید برای «اقامت دائم» در بریتانیا اقدام کنید:

 • اگر 3 سال با روادید استعداد درخشان در بریتانیا بوده‌اید.
 • اگر 5 سال با روادید استعداد خوش‌آتیه در بریتانیا بوده‌اید.

با این نوع روادید چه کارهایی را می توانید و نمی توانید انجام دهید

کارهای زیر را می‌توانید انجام دهید:

 • در استخدام کارفرما، به‌عنوان مدیرعامل شرکت، یا به‌صورت خوداشتغالی کار کنید.
 • بدون اطلاع‌دادن به وزارت کشور بریتانیا می‌توانید شغل خود را عوض کنید.
 • در کارهای داوطلبانه مشارکت کنید.
 • به خارج از بریتانیا سفر کنید و برگردید.
 • اعضای خانواده‌تان را همراه خود بیاورید.

کارهای زیر را نمی‌توانید انجام دهید:

 • از کمک‌هزینه‌های عمومی استفاده کنید.
 • به‌عنوان پزشک یا دندان‌پزشکِ در حال آموزش مشغول به کار شوید.
 • به‌عنوان ورزش‌کار حرفه‌ای یا مربی ورزشی مشغول به کار شوید.