(Tier1 _ Investor Visa)

* بررسی کلی

* احراز شرایط

* اسنادی که باید ارائه کنید

* طریقه درخواست

* درخواست تمدید

* تعویض روادید فعلی خود به این نوع روادید

* اعضای خانواده

————————————————————————————————————————————————————————————–

ویزای سرمایه گذار ردیف 1 (Tier 1)

شرایط عمومی

با داشتن شرایط زیر می‌توانید برای روادید ردیف 1 (سرمایه‌گذار) اقدام کنید:

 • قصد دارید 2 میلیون پوند یا بیشتر در بریتانیا سرمایه‌گذاری کنید.
 • اهل جایی غیر از سوئیس و کشورهای عضو «اتحادیۀ اقتصادی اروپا (EEA)» هستید.
 • واجد سایر «شرایط لازم» هستید.

برای درخواست این روادید باید حداقل 2 میلیون پوند بودجۀ مالی برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشید.

چقدر طول خواهد کشید

حداکثر 3 ماه قبل از تاریخ سفرتان می‌توانید برای دریافت این نوع روادید اقدام کنید.

مثال:

اگر قصد دارید 15 ژوئن (25 خرداد) سفر کنید، می‌توانید 16 مارس (25 اسفند) درخواست روادید کنید.

نتیجۀ درخواست روادید ظرف 3 هفته به شما اعلام خواهد شد.

دریافت سریع‌تر نتیجه

اگر از داخل بریتانیا برای تمدید یا تغییر روادیدتان اقدام می‌کنید، می‌توانید 500 پوند اضافه بر سازمان برای خدماتِ دارای اولویت فوق‌العاده پرداخت کنید تا نتیجه ظرف 5 روز به شما اعلام شود.

چه مدت می توانید اقامت داشته باشید

اگر با روادید ردیف 1 (سرمایه‌گذار) به بریتانیا آمده باشید می‌توانید تا حداکثر 3 سال و 4 ماه اینجا بمانید.

می‌توانید این نوع روادید را برای 2 سال دیگر نیز تمدید کنید.

چه کارهایی می توانید و نمی توانید انجام دهید

کارهای زیر را می‌توانید انجام دهید:

 • کار یا تحصیل کنید.
 • اگر 10 میلیون پوند سرمایه‌گذاری کنید، بعد از 2 سال می‌توانید برای اقامت دائم اقدام کنید.
 • اگر 5 میلیون پوند سرمایه‌گذاری کنید، بعد از 3 سال می‌توانید برای اقامت دائم اقدام کنید.
 • اگر 2 میلیون پوند سرمایه‌گذاری کنید، بعد از 5 سال می‌توانید برای اقامت دائم اقدام کنید.

کارهای زیر را نمی‌توانید انجام دهید:

 • به‌عنوان ورزش‌کار حرفه‌ای یا مربی ورزشی مشغول به کار شوید.
 • از کمک‌هزینه‌های عمومی استفاده کنید.

به‌عنوان پزشک و دندان‌پزشکِ در حال آموزش نیز نمی‌توانید مشغول به کار شوید، مگر اینکه دارای یکی از شرایط زیر باشید:

 • دارای مدرک تحصیلی معادل کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های پزشکی یا دندان‌پزشکی از یکی از مؤسسه‌های بریتانیایی هستید که مجوز حمایت ردیف 4 را دارد یا جزو مؤسسه‌های بریتانیاییِ موردتأیید است.
 • آخرین باری که در بریتانیا حضور داشتید به‌عنوان پزشک یا دندان‌پزشکِ در حال آموزش مشغول کار بودید.
 • هیچ‌کدام از این شرایط بخشی از شرایط و ضوابط روادید قبلی نبوده است.