(Parent of a Tier 4 child visa)

* بررسی کلی

* احراز صلاحیت

* مدارک و اسنادی که باید ارائه دهید

* طریقه درخواست

* تمدید ویزا

————————————————————————————————————————————————————————————–

روادید والدین برای کودکان در حال تحصیل (ردیف 4)

شرایط عمومی:

اگر شرایط زیر را داشته باشید می‌توانید برای روادید والدین کودکانِ در حال تحصیل اقدام کنید:

 • فرزند شما در یک مدرسۀ روزانۀ خصوصی در بریتانیا تحصیل می‌کند.
 • اهل کشوری باشید که بیرون از «اتحادیۀ اقتصادی اروپا (EEA)» یا سوئیس است.
 • سایر «شرایط لازم» را داشته باشید.

مدت زمان معمول برای دریافت روادید:

حداکثر ۳ ماه قبل از تاریخ سفرتان به بریتانیا برای دریافت این نوع روادید اقدام کنید. نتیجۀ درخواست شما در عرض ۳ هفته اعلام خواهد شد.

چه مدت می‌توانید در بریتانیا بمانید

این نوع روادید معمولاً ۶ یا ۱۲ ماه اعتبار دارد. بعد از این مدت، تا زمانی که فرزندتان به سن 12سالگی برسد، می‌توانید روادید خود را برای ۱۲ ماه دیگر تمدید کنید.

احتمال اینکه روادید کوتاه ‌مدت‌ تری دریافت کنید وجود دارد اگر:

 • فرزندتان طی ۱۲ ماه بعدی به ۱۲سالگی می‌رسد.
 • فرزندتان طی ۱۲ ماه بعد، آخرین سال مدرسۀ خود را تمام می‌کند.

در هریک از این دو حالت، وقتی تاریخ روادیدتان تمام شود باید بریتانیا را ترک کنید و نمی‌توانید روادید خود را به نوع دیگری تغییر دهید. اگر فرزندتان قرار است به‌ تنهایی در بریتانیا ادامۀ تحصیل دهد، باید مقدمات مراقبت مداوم از او را ترتیب دهید.

چه‌کارهایی را می‌توانید یا نمی‌توانید انجام دهید

شما می توانید:

 • تا زمانی که واجد شرایط لازم باشید، روادید خود را تا ۱۲ ماه دیگر تمدید کنید.

شما نمی توانید:

 • روادید والدین برای کودکانِ در حال تحصیل را بعد از منقضی‌شدن به نوع دیگری تغییر دهید.
 • از کمک‌هزینه‌های عمومی استفاده کنید.
 • بریتانیا را محل اصلی اقامت خود قرار دهید.
 • در ازای پول کار کنید.
 • تحصیل کنید.
 • سایر اعضای خانواده (وابستگان) را همراه خود بیاورید. آن‌ها باید جداگانه درخواست ارائه کنند.
 • بعدی   →