(Visa to pass through the UK in transit)

 

* بررسی کلی

* ویزای عبور مستقیم هوایی

* بازدیدکننده با ویزای عبور

————————————————————————————————————————————————————————————–

روادید عبور از انگلستان

شرایط عمومی

در طول سفرتان (به کشوری دیگر) ممکن است برای عبور از بریتانیا به روادید نیاز داشته باشید.

قبل از درخواست، «لزوم دریافت روادید» را بررسی کنید.

برای دریافت روادید عبور باید ثابت کنید که:

  • در حال سفر به کشور دیگری هستید و پول کافی و عزم سفر به آنجا را دارید.
  • اجازۀ ورود به آن کشور را دارید.
  • تنها هدف سفر شما به بریتانیا، عبور از بریتانیاست.

اگر دارای یکی از شرایط زیر باشید نیاز به روادید عبور نخواهید داشت:

  • اهل سوئیس یا یکی از کشورهای «اتحادیۀ اقتصادی اروپا (EEA)» باشید.
  • «مجوز خانوادگی EEA» داشته باشید.
  • «سند مسافرت دفتر مرکزی» را داشته باشید، مثلاً پناهنده یا بی‌خانمان باشید.
  • «روادید گردشگری استاندارد» داشته باشید.
  • «روادید گردشگری ازدواج» داشته باشید.

اگر از کنترل مرزی بریتانیا رد نمی شوید

اگر فقط قصد تعویض پروازتان را در بریتانیا داشته باشید و از کنترل مرزی بریتانیا رد نمی‌شوید، باید «روادید عبور مستقیم هوایی (DATV)» درخواست کنید.

اگر از کنترل مرزی بریتانیا رد می شوید

اگر از کنترل مرزی بریتانیا رد می‌شوید و در عرض 48 ساعت بعد نیز قصد ترک بریتانیا را دارید، برای «روادید عبور گردشگری» درخواست دهید.

اگر دارای این شرایط هستید، باید برای «روادید استاندارد گردشگری» درخواست دهید: